DỊCH VỤ LAI DẮT
KHAI THÁC BẾN PHAO
KHAI THÁC ICD
KHAI THÁC CẢNG QUỐC TẾ
ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU
DỰ ÁN LONG SƠN

ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

VNL là công ty hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hầu hết các cảng và dự án lớn tại Bà Rịa – Vũng Tàu như Gemalink, SITV, INSEE, ODA Thị Vải, PVOil đều chọn VNL là nhà cung cấp dài hạn cho dịch vụ này.