Hàng xuất khẩu được load lên băng tải tại Cảng Hưng Thái

Cảng Hưng Thái là cảng thủy nội địa duy nhất trong khu vực Phú Mỹ được cấp phép tiếp nhận Tàu/sà lan mang quốc tịch nước ngoài, đồng thời là điểm thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong khu vực.